Συντελεστές

 

Διαχείριση Ιστοσελίδας

Παπαδάκης Ιωάννης  Mphil Ηλεκτρονικός Μηχ/κος T.E.  

 

Σχεδίαση - καλλιτεχνική επιμέλεια - σχόλια:

Παπαδάκης Ιωάννης Mphil Ηλεκτρονικός Μηχ/κος T.E.   

Παρασύρης Δημήτριος υπεύθυνος σπηλαίου Σφεντόνη

 

Κείμενα:

Παρασύρης Δημήτριος συνταξιούχος δάσκαλος

Πλουμής Κωνσταντίνος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Ζωνιανών

Παραγκαμιάν Καλούστ βιοσπηλαιολόγος

 

Διόρθωση κειμένων:

Παρασύρη Παγώνα Δικηγόρος

 

Φωτογραφίες:

Δρακούλης Ιωάννης φωτογράφος

Παρασύρη Παγώνα Δικηγόρος

Παραγκαμιάν Καλούστ βιοσπηλαιολόγος

Sabine Ivanovas συγγραφέας