Φωτογραφίες του σπηλαίου

   

Παρακάτω φαίνονται μερικές φωτογραφίες από τον εσωτερικό χώρο του σπηλαίου.  Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.

 

cave_15.jpg (55904 bytes)    cave_09.jpg (91203 bytes)    cave_83.jpg (84986 bytes)    cave_16.jpg (43434 bytes)    cave_19.jpg (45933 bytes)

cave_10.jpg (12320 bytes)    cave_12.jpg (25095 bytes)    cave_13.jpg (16262 bytes)    cave_11.jpg (20161 bytes)    cave_70.jpg (23744 bytes)

cave_17.jpg (45490 bytes)    cave_18.jpg (21898 bytes)    cave_20.jpg (19884 bytes)    cave_21.jpg (45390 bytes)    cave_14.jpg (38470 bytes)

cave_22.jpg (28475 bytes)    cave_23.jpg (33631 bytes)    cave_28.jpg (46274 bytes)    cave_29.jpg (28977 bytes)    cave_26.jpg (58726 bytes)

cave_39.jpg (59230 bytes)    cave_27.jpg (55397 bytes)    cave_25.jpg (32054 bytes)    cave_30.jpg (56544 bytes)    cave_37.jpg (37205 bytes)

cave_32.jpg (39561 bytes)    cave_33.jpg (34247 bytes)    cave_34.jpg (22465 bytes)    cave_35.jpg (34581 bytes)    cave_36.jpg (38812 bytes)

cave_24.jpg (61836 bytes)    cave_44.jpg (52704 bytes)    cave_43.jpg (64816 bytes)    cave_42.jpg (53056 bytes)    cave_49.jpg (49702 bytes)

cave_08.jpg (36394 bytes)    cave_40.jpg (31300 bytes)    cave_41.jpg (33573 bytes)    cave_31.jpg (40938 bytes)    cave_45.jpg (18067 bytes)

cave_48.jpg (32493 bytes)    cave_46.jpg (34512 bytes)    cave_38.jpg (30008 bytes)    cave_51.jpg (46438 bytes)    cave_50.jpg (83770 bytes)

cave_47.jpg (62854 bytes)    cave_54.jpg (52948 bytes)    cave_53.jpg (44730 bytes)    cave_60.jpg (35689 bytes)    cave_58.jpg (56927 bytes)

cave_52.jpg (58828 bytes)    cave_55.jpg (35284 bytes)    cave_56.jpg (38959 bytes)    cave_57.jpg (34515 bytes)    cave_59.jpg (22685 bytes)

cave_62.jpg (68049 bytes)    cave_65.jpg (57798 bytes)    cave_69.jpg (63586 bytes)    cave_68.jpg (48282 bytes)    cave_75.jpg (56306 bytes)

cave_63.jpg (32739 bytes)    cave_64.jpg (24077 bytes)    cave_66.jpg (30804 bytes)    cave_61.jpg (38765 bytes)    cave_71.jpg (34493 bytes)

cave_72.jpg (33152 bytes)    cave_73.jpg (32280 bytes)    cave_74.jpg (33338 bytes)    cave_76.jpg (23580 bytes)    cave_67.jpg (24541 bytes)

cave_77.jpg (29280 bytes)    cave_78.jpg (38628 bytes)    cave_79.jpg (30364 bytes)    cave_80.jpg (23238 bytes)    cave_82.jpg (30813 bytes)

   cave_81.jpg (57304 bytes)