Βιβλίο Επισκεπτών

   

Σ' αυτή τη σελίδα μπορείτε να διαβάσετε διάφορες γνώμες επισκεπτών του σπηλαίου, όπως τις έγραψαν στο βιβλίο που υπάρχει στην είσοδο του σπηλαίου. Μπορείτε να μας στείλετε τις δικές σας γνώμες και παρατηρήσεις στο e-mail του σπηλαίου:

sfentoni@zoniana.gr